Over Trees for the future

Over Trees for the future

We willen jullie graag laten weten over onze geweldige samenwerking met een organisatie die niet alleen bomen plant, maar ook boerengemeenschappen helpt om duurzame landbouwpraktijken te omarmen. Deze organisatie biedt praktijkgerichte agroforestry-training en middelen aan boeren, waardoor ze niet alleen hun keuzevrijheid terugkrijgen, maar ook de cycli van klimaatverandering en generatiearmoede doorbreken. En alsof dat nog niet genoeg is, bouwen ze onze voedselsystemen van de grond af opnieuw op!

Door middel van onze samenwerking met deze organisatie dragen we bij aan een duurzamere wereld en helpen we kansarme gebieden en boerengemeenschappen om duurzamer te leven en te werken. Wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om voor de planeet te zorgen en onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Door bomen te kopen bij ons, draag je niet alleen bij aan een groenere planeet, maar steun je ook een organisatie die bijdraagt aan een duurzame landbouw en voedselsystemen. Het planten van bomen en de ontwikkeling van duurzame landbouwpraktijken zijn essentieel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Door bij ons te kopen, help je ons om deze doelen te bereiken.

Dus als je op zoek bent naar manieren om bij te dragen aan een duurzamere wereld, overweeg dan om bomen bij ons te kopen. Samen kunnen we bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal!

Terug naar blog